Buurtbewoners en professionals zetten zich samen in voor een vitale, gezonde en sociale buurt.

Organisatie: Combiwel Buurtwerk, VoorUit, Sciandri en TSA (Team Sportservice Amsterdam), allen onderdeel van de WeShare Coalitie Nieuw-West

info@wildemangezond.nl